Kamerové systémy

Ať už jste soukromá osoba nebo firma, možná jste někdy pocítili strach o vaši bezpečnost nebo bezpečnost vašeho majetku. Proto lidé stále častěji instalují kamerové systémy. Je to moderní a efektivní způsob toho, jak sledovat dění v objektu a jeho okolí 24 hodin denně.

Stále častěji se stávají kamerové systémy součástí našeho života. Díky kamerám, které jsou umístěny do prostor firmy nebo domu, můžete mít majetek i pohyb nežádoucích osob neustále pod kontrolou. Kamerový systém nachází uplatnění nejen ve firmách a domácnostech, ale také obce a města instalují kamery na místa s vysokou koncentrací lidí a na místa se zvýšenou kriminalitou. Hlídaná jsou často náměstí, nádraží, památky a jiná frekventovaná místa.

V současné době představují kamerové systémy velmi důležitou součást ochrany objektů. Díky nim můžeme mít svůj majetek neustále pod dohledem a případného zloděje nebo výtržníka zaznamenat, a tak je možné jej díky nahrávce nejen poznat, ale i usvědčit k danému trestnímu činu. Jedná se také o nástroj, který dokonale působí na psychiku. Jakmile zloděj uvidí kameru, rozmyslí si, zda se do objektu vloupá či nikoliv.

Hlavní výhodou je, že díky kamerovému systému můžete identifikovat nejen osoby, ale také automobily a další objekty, které se obraze pohybují. Záznamy jsou archivovány na paměťové médium a je možné si je kdykoliv znovu přehrát. Investice do kamerových systému se tak určitě vyplatí.

 

Radary

Radary jsou zařízení, která mají rozličná využití. Řidiči je však vnímají hlavně jako měřiče rychlosti jízdy. Může se jednat o pevně zabudovaná zařízení, která skrytě zjišťují rychlost automobilu a řidiče i poznávací značku automobilu tyto radary následně vyfotí. Jiným druhem radarů jsou radary informační. Tyto panely jsou instalovány většinou na okrajích obcí a měst, řidiče změří, ukáží mu rychlost na informační tabuli a případně je vybídnou ke zpomalení. V současné době se s nimi setkáme nejen na začátcích měst, ale také v centrech a v zónách se sníženou rychlostí. Jejich cílem je usměrnit jízdu řidičů. Dalším typem radarů jsou pojízdná zařízení instalovaná v policejních autech.

Radary mají pozitivní dopad na jednání řidičů, neboť poté co uvidí na displeji jakou rychlostí skutečně jedou, většinou zpomalí. Nemohou si být jistí, zda nejsou měřeni i s pořízením záznamu, a to zejména při použití makety kamery.

Firma Bártek Rozhlasy s.r.o. realizuje prodej i montáž především informačních radarů v České republice i na Slovensku.

radary Bartek

Rozhlasy

Každá obec ale i město musí být vybaveno vhodným prostředkem, prostřednictvím kterého je možné včas informovat obyvatele před nebezpečím nebo je jen seznámit s děním a novinkami v obci. Klasikou mezi těmito systémy je obecní rozhlas.

Existují dva základní typy rozhlasu – bezdrátový a drátový. Firma Bártek Rozhlasy nabízí bezdrátový rozhlas Sarah III, což je nejmodernější systém, který zabezpečuje kvalitní a včasnou informovanost občanů. Je vhodný pro rychlé vysílání zpráv v krizových situacích a zároveň slouží k běžnému vyrozumění občanů. Základem systému je vysílací odbavovací pracoviště a neomezený počet přijímacích míst. Základním pilířem tohoto systému je digitální pult SARAH Multiconnect, což je multifunkční zařízení, které slouží k předávání předvolených informací jako jsou varování občanů při požárech, povodních, chemických haváriích, jiných krizových situacích nebo jen při zkoušce sirén. Dokáže také přehrát běžně používané zvukové formáty, zálohování hlášení i připojení k internetu.

Nabízíme také klasický drátový rozhlas. Vzhledem k použité délce vedení a tím i určitým ztrátám je potřeba použít kvalitní 100 V zesilovače a reproduktory. Před instalací drátového rozhlasu je potřeba vyhodnotit všechny nevýhody drátového rozhlasu (nepříznivé počasí) oproti bezdrátovému. Dále pak vypracovat projekt ozvučení s potřebným počtem reproduktorů a na základě něj určit potřebný výkon zesilovače.

Oba typy rozhlasů jsou vhodné také pro firmy, školy a další instituce.