Kamerové systémy a pohled do budoucna

Je jasné, že se kamery staly něčím, co patří do současného světa a životů lidí. Jsou bezpochyby užitečné a v řadě případů pomáhají řešit různé situace, jako je organizace dopravy, ochrana před krádežemi a vandalismem, pomoc při krizových situacích a tak jiné. Na straně druhé pak přináší další omezení soukromí občanů, kteří jsou – například ve městech - podrobeni skoro neustálému monitorování , ať už ze strany orgánů veřejné moci, dopravních podniků, bank, restaurací nebo hotelů a dalších.

Do budoucna bude proto nutné, dbát na ochranu soukromí a snažit se zavádět co nejúčinnější kontrolní mechanismy, tak aby nedocházelo ke zneužívání provozovaných kamerových systémů. Lidé si navíc na používání kamerových systémů zvykají a již dopředu často počítají se sníženou mírou soukromí. V případě zneužití se pak každý může obrátit se stížností nebo s podnětem na Úřad na ochranu osobních údajů.

V dnešní době je velmi diskutovaným tématem ochrana soukromí fanoušků na fotbalových stadionech. Například ve Velké Británii jsou zde nainstalovány kamerové systémy tak, aby snímaly každé jedno sedadlo a jeho okupanta. Tímto způsobem tak může bezpečnostní služba hlídat každého člověka zvlášť a v případě jeho nevhodného chování ihned zakročit a vyvést jej ze stadionu, což velkou měrou přispívá proti vandalství a jinému výtržnictví. Jestli by zavedení takových opatření bylo možné i v České republice, to zůstává otázkou.

Jak chránit majetek v bytových domech?

Častým problémem v bytových domech bývá poškozování společného majetku, může se jednat o poničené schody, poškrábanou omítku, posprejované chodby nebo výtahy, zničené poštovní schránky nebo ucpané zámky. O zaplacení škody se poté musí rozdšlit všichni obyvatelé domu.

Ničení majetku však můžeme zamezit. Řešením může být nepřetržitá ostraha objektu nebo instalace kamerového systému. Pokud je vchod společný pro velké množství bytových jednotek, vyplatí se také uvažovat o vrátnici s ostrahou. Ale levnější variantou je sledování společných prostor domu prostřednictvím kamer. Náklady na pořízení kamerového systému do jednoho vchodu se pohybují kolem 80ti tisíc korun.

Právní aspekty použití kamerových systémů


Při použití kamerových systémů je nutné dodržovat platné právní předpisy, zejména je nutné vzít v potaz obsah zákona o ochraně osobních údajů, který chrání všechny fyzické osoby před zásahem do jejich práv či oprávněných zájmů. Tento článek obsahuje základní informace, které by měly být vodítkem pro posouzení toho, zda Vámi zvolený způsob použití kamerového systému je v souladu s platnou právní úpravou a zejména zda nevyžaduje splnění některých speciálních podmínek, stanovených zejména ve výše zmíněném zákoně o ochraně osobních údajů.