Kamerové systémy a pohled do budoucna

Je jasné, že se kamery staly něčím, co patří do současného světa a životů lidí. Jsou bezpochyby užitečné a v řadě případů pomáhají řešit různé situace, jako je organizace dopravy, ochrana před krádežemi a vandalismem, pomoc při krizových situacích a tak jiné. Na straně druhé pak přináší další omezení soukromí občanů, kteří jsou – například ve městech - podrobeni skoro neustálému monitorování , ať už ze strany orgánů veřejné moci, dopravních podniků, bank, restaurací nebo hotelů a dalších.

Do budoucna bude proto nutné, dbát na ochranu soukromí a snažit se zavádět co nejúčinnější kontrolní mechanismy, tak aby nedocházelo ke zneužívání provozovaných kamerových systémů. Lidé si navíc na používání kamerových systémů zvykají a již dopředu často počítají se sníženou mírou soukromí. V případě zneužití se pak každý může obrátit se stížností nebo s podnětem na Úřad na ochranu osobních údajů.

V dnešní době je velmi diskutovaným tématem ochrana soukromí fanoušků na fotbalových stadionech. Například ve Velké Británii jsou zde nainstalovány kamerové systémy tak, aby snímaly každé jedno sedadlo a jeho okupanta. Tímto způsobem tak může bezpečnostní služba hlídat každého člověka zvlášť a v případě jeho nevhodného chování ihned zakročit a vyvést jej ze stadionu, což velkou měrou přispívá proti vandalství a jinému výtržnictví. Jestli by zavedení takových opatření bylo možné i v České republice, to zůstává otázkou.