Jak chránit majetek v bytových domech?

Častým problémem v bytových domech bývá poškozování společného majetku, může se jednat o poničené schody, poškrábanou omítku, posprejované chodby nebo výtahy, zničené poštovní schránky nebo ucpané zámky. O zaplacení škody se poté musí rozdšlit všichni obyvatelé domu.

Ničení majetku však můžeme zamezit. Řešením může být nepřetržitá ostraha objektu nebo instalace kamerového systému. Pokud je vchod společný pro velké množství bytových jednotek, vyplatí se také uvažovat o vrátnici s ostrahou. Ale levnější variantou je sledování společných prostor domu prostřednictvím kamer. Náklady na pořízení kamerového systému do jednoho vchodu se pohybují kolem 80ti tisíc korun.

Takový systém bezpečnostních kamer zahrnuje napojení na vnitřní TV kanál a nahrávací zařízení. Každý vchod mohou hlídat čtyři kamery, které dostatečně pokryjí prostor u hlavního vstupu i výtahu. Kamery se spouští na aktivací pohybového čidla, takže nahrávka obsahuje pouze úseky, kdy v daném prostoru čidla zaznamenala pohyb. V případě určitých škod je pak potřeba prohlédnout záznamy z kamer, předat je policii a doufat v dopadení pachatele. Pachatel má poté povinnost uhradit vzniklou škodu.

K pořizování nahrávek z kamer v domech se vztahuje oznamovací povinnost vůči Úřadu na ochranu osobních údajů a následná registrace systému. Důležitý je také souhlas osob obývajících předmětný dům. Podle ÚOOÚ lze upřesnit nutnost souhlasu obyvatel domu podle umístění jednotlivých kamer kamerového systému v různých částech domu. Tam, kde převažuje právo na ochranu majetku nad právem na ochranu osobnosti (půdy, sklepy, garáže) lze pořizovat záznam bez souhlasu obyvatel domu. Ale prostory vchodu do domu a výtahové kabiny, tedy místa, kterými musí obyvatelé domu vždy projít a kde převládá právo na ochranu osobnosti, mohou být zaznamy pořizovány pouze se souhlasem všech obyvatel domu.

Provozovatel kamerového systému (družstvo) má vůči nahrávaným osobám informační povinnost. Její součástí je i povinnost informovat osoby o skutečnosti, že vstupují do prostoru zaznamenávaného kamerovým systémem.

V souladu s ochranou majetku mohou do záznamu kamerového systému nahlížet pouze pověřené osoby, a to jen v případě útoku na majetek. V některých obytných domech se předpokládá, že bude záznam použit jako důkazní prostředek a nahlížet do něj bude výhradně Policie ČR v souvislosti se šetřením. Kamerový systém také funguje jako prostředek k odrazení potenciálního pachatele.