Radary

Radary jsou zařízení, která mají rozličná využití. Řidiči je však vnímají hlavně jako měřiče rychlosti jízdy. Může se jednat o pevně zabudovaná zařízení, která skrytě zjišťují rychlost automobilu a řidiče i poznávací značku automobilu tyto radary následně vyfotí. Jiným druhem radarů jsou radary informační. Tyto panely jsou instalovány většinou na okrajích obcí a měst, řidiče změří, ukáží mu rychlost na informační tabuli a případně je vybídnou ke zpomalení. V současné době se s nimi setkáme nejen na začátcích měst, ale také v centrech a v zónách se sníženou rychlostí. Jejich cílem je usměrnit jízdu řidičů. Dalším typem radarů jsou pojízdná zařízení instalovaná v policejních autech.

Radary mají pozitivní dopad na jednání řidičů, neboť poté co uvidí na displeji jakou rychlostí skutečně jedou, většinou zpomalí. Nemohou si být jistí, zda nejsou měřeni i s pořízením záznamu, a to zejména při použití makety kamery.

Firma Bártek Rozhlasy s.r.o. realizuje prodej i montáž především informačních radarů v České republice i na Slovensku.

radary Bartek