Rozhlasy

Každá obec ale i město musí být vybaveno vhodným prostředkem, prostřednictvím kterého je možné včas informovat obyvatele před nebezpečím nebo je jen seznámit s děním a novinkami v obci. Klasikou mezi těmito systémy je obecní rozhlas.

Existují dva základní typy rozhlasu – bezdrátový a drátový. Firma Bártek Rozhlasy nabízí bezdrátový rozhlas Sarah III, což je nejmodernější systém, který zabezpečuje kvalitní a včasnou informovanost občanů. Je vhodný pro rychlé vysílání zpráv v krizových situacích a zároveň slouží k běžnému vyrozumění občanů. Základem systému je vysílací odbavovací pracoviště a neomezený počet přijímacích míst. Základním pilířem tohoto systému je digitální pult SARAH Multiconnect, což je multifunkční zařízení, které slouží k předávání předvolených informací jako jsou varování občanů při požárech, povodních, chemických haváriích, jiných krizových situacích nebo jen při zkoušce sirén. Dokáže také přehrát běžně používané zvukové formáty, zálohování hlášení i připojení k internetu.

Nabízíme také klasický drátový rozhlas. Vzhledem k použité délce vedení a tím i určitým ztrátám je potřeba použít kvalitní 100 V zesilovače a reproduktory. Před instalací drátového rozhlasu je potřeba vyhodnotit všechny nevýhody drátového rozhlasu (nepříznivé počasí) oproti bezdrátovému. Dále pak vypracovat projekt ozvučení s potřebným počtem reproduktorů a na základě něj určit potřebný výkon zesilovače.

Oba typy rozhlasů jsou vhodné také pro firmy, školy a další instituce.